Doelgroepen

Realtime interactieve 3D is in veel werkvelden op allerlei manieren toepasbaar. Onderstaand enkele toepassingen in verschillende bedrijstakken uitgelicht.
Architectuur en stedenbouw

In de architectuur en stedenbouw kan realtime interactieve 3D uitstekend gebruikt worden om ontwerpen levensecht te presenteren. Veel mensen hebben moeite om verhoudingen van een tekening af te lezen. In VR kan een ontwerp op realistischse wijze worden beleeft. Op een scherm kunnen in een interactieve presentatie varianten worden gepresenteerd aan een grotere groep.

Medische wereld

In de medische wereld zijn tal van toepassingen denkbaar. Zo kunnen patienten virtueel aan een stressvolle situatie wennen voordat deze in het echt plaatvindt. Denk bijvoorbeeld aan een operatiekamer of aan een MRI scan. Ook behandelingen met VR opstellingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld het omgaan met pleinvrees of  behandeling van een lui oog bij kinderen middels een game.

Trainingsbureau's

Met gebruik van VR zijn trainingen mogelijk voor het omgaan met situaties die anders slechts moeilijk of tegen hoge kosten gehouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan trainingen voor de brandweer bij tunnelbrand, voor de politie bij een aanslagdreiging of aan legeroefeningen. Ook op kleinschaliger niveau kunnen mensen als onderdeel van stresstraining in diverse stressvolle scenario’s geplaatst worden.

Marketing & sales

Bij marketing en sales toepassingen is het interactieve aspect zeer interessant. Allerlei varianten van een product kunnen worden gepresenteerd zonder dat er een grote ruimte nodig is voor fysieke producten. Bij een fabrikant van dakkapellen bijvoorbeeld, kunnen alle varianten van modellen, materialen, kleuren etc. realtime en levensecht worden geshowd met alleen een laptop en een VR bril. De voorkeursvariant kan vervolgens op hoge resolutie aan de klant worden overhandigd.